⟳  ABOUT SKYTOP TRAVEL / SINCE 2017

Img Img

¤  SKYTOP INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD   (TAIWAN R.O.C)

Công ty du lịch quốc tế SkyTop thành lập ngày 23 tháng 05 năm 2017, do một nhóm nhỏ những người đam mê du lịch lập thành. Năm 1994, chúng tôi đầu tư vào thị trường du lịch trong và ngoài nước Đài Loan, trải qua qua trình đào tạo của các công ty du lịch lớn giúp cho nhóm nhỏ của chúng tôi có kinh nghiệm phong phú. Chúng tôi giữ vững chất lượng phục cao tốt nhất, chương trình land hoàn mỹ , hiểu nhu cầu của khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng, thị trương kinh doanh da dạng, coi trọng đào tại nhân tài ngành du lịch, doanh nghiệp kinh doanh duy trì lâu dài

¤  Quan điểm kinh doanh của doanh nghiệp

[ Tận tâm với khách hàng ], [ Đổi mới du lịch], [ Yêu cầu về chất lượng ], [ Đáp ứng nhu cầu ], [ Hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ ]

¤  Lĩnh vực hoạt động

Du lịch nội địa, Du lịch quốc tế, Du lịch thưởng dành cho doanh nghiệp, đoàn viếng thăm hội nghị, Du Lịch VIP, đặt vé máy bay và khách sạn, thuê xe du lịch , đến Đài Loan du lịch, Visa du lịch khoan hồng.

¤  Thông tin Công ty du lịch

☑  中華民國交通部觀光局註冊編號:交觀甲807400

☑  中華民國旅行業品質保障會員:品保高0593

☑  高雄市旅行商業同業公會會員:K967B

☑  高雄市政府核准設立:統一編號59256203

☑  履約保險:新台幣伍佰萬元